BO kräver handlingsplan för försvunna flyktingbarn

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg välkomnar rapporten med med förslag på hur det går att minska på antalet ensamkommande barn som försvinner. Hundratals barn försvinner – bara i Stockholm. I nuläget brister det särskilt i ankomstfasen. BO vill se en nationell handlingsplan.

Läs mer här: BO kräver handlingsplan för försvunna flyktingbarn

kommentarer