”Dags att sänka bolånetaket för unga”

Trots att Sverige är rikare än någonsin har möjligheten att få tag i en bostad blivit sämre. I dag kan exempelvis endast var femte i åldersgruppen 20–34 år köpa en etta. Ett startlån riktat till unga, som varsamt luckrar upp bolånetaket, skulle öppna nya dörrar för bostadsbehövande. Det skriver Anders Lago och Pernilla Bonde, HSB Riksförbund.

Läs mer…

kommentarer