Förlikning i tvist om arvet efter Magdalena Ribbing

Arvstvisten efter Magdalena Ribbing och Thomas Hempel är på väg att lösas.

De två grupperna av stridande arvingar har nått en muntlig förlikning om hur fördelningen av de döda makarnas bostadsförsäljning ska ske.

– Det är inte i närheten av det vi krävde, säger sonen Tobias Hempel.

Läs mer…

kommentarer