De som står upp mot gängen behöver stöd

Går det att dra några slutsatser från böckerna om Sveriges gängkrig?

Per Wirtén hittar flera lösningar på ett svårt och komplext problem. 

Läs mer…

kommentarer