Finska AWS-pionjären har stora planer för Sverige


Solita är det senaste i raden av finska konsultbolag som satsar stort i Sverige, en marknad så intressant att bolaget plötsligt vidtog drastiska åtgärder.

Läs mer…

kommentarer