”Svenska myndigheter behöver bli bättre på att offentliggöra data”


Coronapandemin har tydliggjort att svenska myndigheter inte offentliggör så mycket data som är önskvärt, skriver Qliks omvärldsanalyschef Dan Sommer. Det är viktigt med snabb tillgång till data för att kunna identifiera rätt åtgärder och den bästa covid-behandlingen.

Läs mer…

kommentarer