Microsoft har börjat sänka ner sina servrar i vätskebad


Icke strömledande vätska med låg kokpunkt används för att skapa ett kretslopp där ingen energi behövs för att flytta runt vätskan eller kyla för kondensering.

Läs mer…

kommentarer