”Det var katastrofkänsla”

Ett hus vid Norrdellens strand flyttades en meter när stora ismassor trycktes upp på land.

kommentarer