ECB utesluter tillsvidare köp av VW-tillgångar

ECB ska tills vidare upphöra med köp av värdepapper med lån (ABS:er) uppbackade av tillångar hos Volkswagen då de ser över de finansiella implikationerna av skandalen runt de förfalskade testresultaten.

Läs mer här: ECB utesluter tillsvidare köp av VW-tillgångar

kommentarer