Plastskräp förfular Bohuskusten

Bohuskusten är en av de mest nedskräpade kustlinjerna i Nordsjön. I genomsnitt finns där 1 200 skräpföremål per 100 meter – att jämföra med medelvärdet 542 för kusterna vid hela Nordostatlanten.

Läs mer här: Plastskräp förfular Bohuskusten

kommentarer