Färre anmälningar om kvinnofridskränkning

Polisanmälningar om grov kvinnofridskränkning har minskat och det väcks färre åtal.

Läs mer…

kommentarer