Folkomröstning om samkönade äktenskap i Kuba

Kubaner röstar på söndag om en ny familjelagstiftning som godkänner både samkönade äktenskap och surrogatmödraskap.

Läs mer…

kommentarer