Fler svenskar tror på stillastående bopriser

De svenska hushållen tror på en oförändrad utveckling för bostadspriserna i januari jämfört med vad de gjorde föregående månad.

Av de tillfrågade tror 52 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 60 procent förra månaden, medan 9 procent tror på fallande priser, jämfört med 17 procent föregående månad.

Läs mer…

kommentarer