Medel fördelade för hiv/STI-prevention

Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat hur statsbidraget för verksamhetsåret 2020 till ideella organisationer som bedriver förebyggande och stödjande arbete inom området hiv och andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar ska fördelas.

Läs mer…

kommentarer