Förslag för att minska svartarbete i byggbranschen

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås regler för personalliggare och oannonserade kontrollbesök inom byggbranschen. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen.Pressmeddelande: Minskat svartarbete i byggbranschen Ds 2014:7 Minskat svartarbete i byggbranschen Finansdepartementet, 12 februari 2014

kommentarer