Länsstyrelsen begär hemlig övervakning

Länsstyrelsen vill kameraövervaka i skogen på hemliga platser runtom i Västernorrland. Syftet är att hålla koll på rovdjuren, särskilt järv.

kommentarer