Första provsvaren visar på friska barn

I januari visade det sig att en person som vistats på Mariedals förskola hade smittsam tuberkulos. Det ledde till att barn och personal på fyra avdelningar måste testas.

kommentarer