Moderaternas Europa handlar mest om marknadens frihet

Människors frihet kopplar vi socialdemokrater till löner att leva på, trygga arbetsplatser, fackliga rättigheter och kollektivavtal. 

kommentarer