Förundersökning inledd mot riksdagsledamoten

En förundersökning om misstänkt bedrägeri inleds mot riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl (L). 

– Med hänsyn till sekretess kan jag inte berätta vad som ligger till grund för mitt beslut att inleda förundersökning, eftersom det skulle riskera att skada brottsutredningen, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. 

Läs mer…

kommentarer