Svensk oenighet i infekterade frågan

Upphovsrätten på nätet – vem går segrande ur den laddade striden?

I dag ska EU-parlamentet rösta i den omstridda frågan. 

Från svenskt håll går Socialdemokraterna Marita Ulvskog och Jytte Guteland mot strömmen genom att rösta ja till förslaget.

Läs mer…

kommentarer