5 fraser som används för att manipulera dig

Tvivlar du på ditt eget omdöme och tvekar inför dina egna minnen? Då kan du vara utsatt för gaslighting.

Här är fem olika fraser som är vanliga när någon försöker manipulera dig.

Läs mer…

kommentarer