Här planeras för sex nya kvarter

Här på Alnö planeras nya bostäder. Ett område som ligger norr om Rönnbackens förskola inte långt från kyrkan. Det handlar om sex bostadskvarter och två naturområden.

kommentarer