Hedersrelaterade brott på agendan

Den sista utbildningsdagen om hedersrelaterad brottslighet hölls i slutet på november. Målet var att förstå orsaken bakom brotten och att utredningarna kräver andra metoder än vanliga brott i nära relation.

Läs mer här: Hedersrelaterade brott på agendan

kommentarer