Högre vinst och utdelning för Intrum Justitia

Inkassobolaget Intrum Justitia redovisar en vinst före skatt på 334 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2015. Det kan jämföras med vinsten på 306 miljoner kronor motsvarande period 2014.

Läs mer här: Högre vinst och utdelning för Intrum Justitia

kommentarer