Id-kontroll är på väg till landets skolor

Ingen giltig legitimation – ingen rätt att vara på skolan.

Nu skärps säkerheten på många skolor för att hindra obehöriga att klampa in. Men i hela landet diskuteras åtgärder för att värna den trygghet som alla förväntar sig i skolan.

Läs mer här: Id-kontroll är på väg till landets skolor

kommentarer