”Ingen kan tvinga konkursboet att driva talan”

HQ AB:s konkursförvaltare Bill Kronqvist, från Wesslau Söderqvist advokatbyrå, har ännu inte bestämt sig om konkursboet kommer att gå vidare med överklagan på tingsrättens dom. För att det ska vara möjligt behövs dessutom någon som kan ställa garantier.

Läs mer här: "Ingen kan tvinga konkursboet att driva talan"

kommentarer