Även friska drabbas av nya coronaviruset

Det nya coronaviruset verkar spridas mycket snabbare än sars.

Även unga och annars friska kan drabbas hårt, vårdpersonal har smittats och dött.   

I Sverige har 16 personer testats hittills. Ingen av dem har varit smittad. 

Riskerna ska varken överdrivas eller underdrivas. 

Exakt hur farligt viruset är vet experterna inte idag.

Läs mer…

kommentarer