Intern strid i M: ”Har drabbats av vindkraft”

Inom M bubblar det om vindkraften. Partistyrelsens plan på att begränsa det kommunala vetot utmanas av ett förslag i helt motsatt riktning.
Idén: fler än i dag ska kunna stoppa vindkraftverken.

Läs mer…

kommentarer