Så kan extra tillskott av antioxidanter få cancer att växa

Att äta kosttillskott utan påvisad brist kan göra mer skada än nytta. 

Forskningen riktar ett särskilt varningens finger mot antioxidanter som tillskott. 

En färsk studie från Karolinska institutet visar nu resultat som ger människor stor anledning att se över sitt intag – särskilt om man har ökad risk för cancer. 

– Försäljningen av kosttillskott bör regleras, säger Martin Bergö, professor vid Karolinska institutet. 

Läs mer…

kommentarer