Karin, 28: ”Självföraktet blev större än behovet av att äta”

Karin, 28, såg sin kropp som ett hinder i hennes önskan att bli omtyckt och populär i skolan.

Jakten på att bli smalare fick henne att börja svälta sig själv.

Omgivningens oro ökade i takt med att kilona rasade, men Karin kunde inte sluta.

Det här är hennes berättelse.

Läs mer…

kommentarer