Kryptovalutor höjde Avanzas kurtageintäkter

Sett till antal courtagegenererande notor bland Avanzas kunder ökade dessa med 18 procent under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. En förklaring som nämns är det stora intresset för kryptovalutor och certifikat baserade på Bitcoin och Ethereum.

Läs mer här: Kryptovalutor höjde Avanzas kurtageintäkter

kommentarer

Författare: Affärsvärlden

Källa: https://www.affarsvarlden.se/rss.xml