Kungörelsedelgivning

Polismyndigheten Region Mitt Gävleborg, söker flertalet personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

Läs mer här: Kungörelsedelgivning

kommentarer