”Kvinnorna stora förlorare vid nästa lågkonjunktur”

Nästa lågkonjunktur kommer under nästa mandatperiod, spår Unionen. I skottgluggen står då enligt fackförbundets konjunkturrapport enklare tjänstemannajobb – där majoriteten utgörs av kvinnor.

Enligt en färsk konjunkturprognos från Unionen som presenteras under onsdagen väntas tillväxten i Sverige ligga på 2,7 procent i år för att sedan falla till 1,5 procent nästa år, vilket är den lägsta nivån sedan 2011. Katarina Lundahl, chefekonom på Unionen beskriver nästa lågkonjunktur som en kris där många enkla jobb som traditionellt innehas av kvinnor kommer rationaliseras bort.

Källa: https://www.svd.se/kvinnorna-stora-forlorare-vid-nasta-lagkonjunktur

kommentarer