Lars Calmfors: Stryp inte handeln med tjänster

By Lars Calmfors KOLUMNEN. Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Handel innebär inte bara stordriftsfördelar och ett mer varierat utbud av varor och tjänster. Lägre konsumentpriser gynnar särskilt låginkomsttagare eftersom de spenderar en stor andel av sina inkomster på importvaror.

Läs mer här: Lars Calmfors: Stryp inte handeln med tjänster

kommentarer