”Vi har mycket kvar att göra”

Polisens högsta ledning reagerar kraftfullt mot de sexuella trakasserier, övergrepp och kränkande särbehandlingar som förekommer inom polisen. Alla är överens om att det krävs förändringar och förstärkta insatser.

Läs mer här: ”Vi har mycket kvar att göra”

kommentarer