Låt dig inte luras!

Äldre personer utsätts återkommande för olika former av bedrägerier. Under helgen har det inkommit flera ärenden.

Läs mer här: Låt dig inte luras!

kommentarer