Löfven gav dubbla besked om risk för väpnat angrepp

Statsminister Stefan Löfven har svårt att förklara hur han ser på det militära hotet mot Sverige, om ett väpnat angrepp är fortsatt ”osannolikt” eller om det ”inte kan uteslutas”. Politiskt kan det vara en avgörande skillnad. Internt i regeringen finns också oenighet om försvarsberedningens slutsatser, erfar SvD.

Läs mer här: Löfven gav dubbla besked om risk för väpnat angrepp

kommentarer