Lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19

För att underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Råden innebär fler åtgärder än de råd som gäller utanför det utpekade området.

Läs mer…

kommentarer