Uppdaterade rekommendationer för PCR-provtagning av pågående infektion i covid-19

Efter en litteraturgenomgång har Folkhälsomyndigheten tagit fram en sammanställning om provtagningsområdets betydelse för att påvisa infektion med covid-19. För egenprovtagning rekommenderar Folkhälsomyndigheten en kombination av provtagning från näsa och hals samt saliv. När prov tas av hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas i första hand provtagning av nasofarynx, det vill säga området bakom näsan.

Läs mer…

kommentarer