Många kommuner saknar insatser mot självmord

Under en stundande lågkonjunktur riskerar självmorden att öka, befarar Suicide Zero.

Samtidigt saknar en stor majoritet av Sveriges kommuner fortfarande viktiga förebyggande insatser.

Läs mer…

kommentarer