Mångkultur bland det svenskaste som finns

Det samhälle som i början av 1800-talet skildrades i ”Ett år i Sverige” utgör en mycket annorlunda värld än det enhetliga ursprungsland som SD gärna vill föreställa sig. Här var det snarast summan av alla löst sammanhållna avvikelser som ansågs utgöra nationens storhet.

Läs mer här: Mångkultur bland det svenskaste som finns

kommentarer