Mer kraft behövs om alla nya elbilar ska laddas

Elnätet kommer att haverera om alla vill ladda sina nya elbilar samtidigt. Problemet är absolut inte olösligt, men utan en omfattande utbyggnad av elnätet på alla nivåer kommer säkringen helt enkelt att gå när elbilarna tar över.

Läs mer här: Mer kraft behövs om alla nya elbilar ska laddas

kommentarer