Hur blir mötena 2030? Många hoppas på sinnets internet


2030 förväntar sig många kunna delta i distansmöten via flera sinnen är bara ljud och syn. Det framkommer av en ny rapport från Ericsson.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj