Näringlivstopp satsar miljon på psykiatrin

Skåne Näringslivstoppen Mats Paulsson satsar en miljon kronor genom sin stiftelse på ett projekt som ska förbättra vården i Skåne för personer med självskadebeteende och som riskerar att ta sitt liv.

– Detta är helt fantastiskt för psykiatrin i Region Skåne. Nu kan vi utveckla och ta vården ett steg längre för självmordsbenägna patienter, säger Åsa Westrin chef Verksamhetscentrum för klinisk psykiatri i Lund.
Projektet syftar till att varje enskild patient ges möjlighet att av egen vilja ta emot vård och lägga in sig på sjukhus. En särskild kontaktperson följer patienten hela tiden, vilket skapar kontinuitet och trygghet.
– För att rädda liv tvingas vi ibland tvångsinlägga patienter som lider av depression, eller andra psykiatriska problem. Detta kan upplevas som att vi tar bort patientens självständighet. Vi vet inte vilka negativa effekter det kan ge, säger Åsa Westrin.
För en del patienter kan det till och med bidra till att självskadebeteendet förstärks.

I Holland har ett forskarlag studerat dessa effekter och tagit fram en metod som ger patienten verktyg att själv medverka i styrningen av sin vård med särskild fokus på inläggning på sjukhus.
– Tvångsinläggningar är ett dilemma i psykiatrin. Samtidigt som vi ska göra akuta livräddande insatser

Läs mer här: Näringlivstopp satsar miljon på psykiatrin

kommentarer