Ny medborgarskapslag viktigt verktyg i integrationsprocessen

Regeringen har lämnat förslag om ändringar i lagen om svenskt medborgarskap till riksdagen. De föreslagna ändringarna syftar till att tydligare använda medborgarskapet som ett viktigt verktyg i integrationsprocessen. Nya medborgare ska känna att de är en del av den svenska gemenskapen och det svenska medborgarskapets symboliska innebörd ska lyftas fram.Lagförslag om ny medborgarskapslagProposition 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet Arbetsmarknadsdepartementet, 11 mars 2014

kommentarer