Svenska fack: Handelsavtalet med USA måste bli hållbart

Konkurrens på lika villkor och ökad handel mellan EU och USA är bra för svensk ekonomi och för våra medlemmar. Men det får inte ske villkorslöst.

kommentarer