Ökad jämställdhet och öppning för fler i föräldraförsäkringen

Regeringen vill efter förslag från Utredningen om en modern föräldraförsäkring införa en reservering av dagar även när föräldrapenning lämnas på grundnivå för ett mer jämställt uttag av föräldrapenning, även för hushåll med låga inkomster. Regeringen vill även förbättra för stjärnfamiljer genom att öppna upp för att fler än i dag ska kunna ta ut föräldrapenning för barnet.

Läs mer här: Ökad jämställdhet och öppning för fler i föräldraförsäkringen

kommentarer