Ökat förtroende för polisen

Förtroendet för polisen har ökat enligt Brås Nationella trygghetsundersökning, NTU. Förtroendet är på den högsta nivån sedan mätningarna inleddes år 2006.

Läs mer här: Ökat förtroende för polisen

kommentarer