Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner

Sverige har ett i grunden bra pensionssystem, vars unika konstruktion väckte stor uppmärksamhet internationellt när det beslutades på 90-talet och flera länder har nu reformerat sina pensionssystem med inspiration från det svenska. Att pensionssystemet ligger utanför statens budget och betalar ut precis så mycket pensioner det finns pengar till gör pensionssystemet finansiellt hållbart, vilket gör att det inte riskeras att vältra över skulder på framtida generationer.

Läs mer här: Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner

kommentarer