Plundrade fornfynd – avslöjad på Facebook

Fornlämningen hade aldrig grävts ut, men det ändrade den här personen på.

Bilderna på Facebook avslöjade tilltaget.

kommentarer